fbpx

Прилагане на GDPR (Регламент EU 2016/679) в практиката

Word Cloud Data Protection

Общият регламент за защита на личните данни ЕС 2016/679 (GDPR) изисква от организациите да бъдат подготвени да посрещнат изискванията на Регламента, както и да запознаят своите служители със спецификите по прилагането му. Спрямо „Годишен отчет на Комисията за защита на личните данни за дейността ѝ през 2019 г.“ и предстоящия Годишен отчет за 2020 г. една от приоритетните дейности на КЗЛД през следващия отчетен период е свързана с извършване на необходимите проверки във връзка с изискванията на Регламента.

Подготвени ли сте?

Ако сега правите първите си стъпки в опознаването на материята, или пък сте готови за сертифициране, ние сме тук да ви помогнем да извървите този път. Ние сме тук, за да ви подготвим за посрещането на изискванията и дейностите, свързани с предстоящите проверки.

Обучението е обогатено с бизнес сценарии, както и практически инструменти, които можете да използвате незабавно в работата си.

Ще получавате полезни съвети, които след това ще ви помогнат в практиката. Обучението се провежда от оторизиран инструктор в областта, с действителен професионален опит.

Повече за нашият лектор Кристина Павлова, прочетете тук:

Кристина Павлова

 

Цена за 1 участник: 195 лв без ДДС

Цена за 2 – ма и повече участника от една организация: 175 лв без ДДС / участник

След приключване на курса, всеки участник получава сертификат.

 Какво ще научите?

 • Въведение в Защитата на данните в Европа
 • Законодателна рамка
 • Съответствие с Европейското законодателство и регулации за защита на данните
 • Практическите измерения на принципите на защита на личните данни
 • Специфични случаи на обработване на лични данни

Целева аудитория 

 • Длъжностни лица по защита на данните (DPO)
 • Адвокати по защита на данните
 • Мениджъри по управление на записите
 • Служители по информацията
 • Служители по съответствието
 • Служители „Човешки ресурси“
 • Всеки, който използва, обработва и поддържа лични данни

 

Съдържание на курса

Модул 1: Право в областта на защитата на лични данни

 Модулът въвежда в ключовите закони и регулаторни органи, описвайки еволюцията в

посока на хармонизирана законодателна рамка, както и текущото състояние на нормативната уредба.

 

Модул 2: Лични данни

 Модулът определя и разграничава типовете данни. Включва общите принципи при обработване на лични данни. Изменената национална правна рамка

 

Модул 3: Правни основания за обработване. Информацията: съдържание, време и методи на обработване, права на субектите

 Описва основните правни основания за обработване на лични данни, както и правата на субектите на данни, прилагането на правата.

 

Модул 4: Разликата между администратор, съвместни администратори, обработващи.

Описва ролите и взаимоотношенията между администраторите и обработващите данни.

 

Модул 5: Управление на защитата на личните данни и принципа за отчетност в организациите. Регистри на дейностите по обработване

Как да бъде отчетна организацията ни в съответствие с GDPR? Практически съвети към изготвяне на посоччената документация.

 

Модул 6: Роли и отговорности на ДЛЗД

Описва основните задължения на Длъжностно лице по защита на личните данни.

 

Модул 7: Анализ на риска и идентификация на технически и организационни мерки. Как да управляваме нарушения на сигурността на личните данни?

Разглежда размерът и налагането на санкциите, в случаи на нарушение. Уведомление на КЗЛД и съобщаване на субектите на данни. Водене на регистър на сигурността и практически съвети към изготвяне на посочената документация.

 

Модул 8: Специфични случаи на обработване на лични данни

Този модул разглежда три специфични случая на обработване на лични данни:

 1. Защита на личните данни при видеонаблюдение;
 2. Профилиране и таргетирана реклама;
 3. Ползване на служебни автомобили.

 

Взаимодействие с компанията, след приключване на курса

 След приключването на обучителния курс, ние Ви предлагаме продължение на взаимодействието между Вашата компания и нашият оторизиран специалист. Ние ще Ви подкрепим в начинанието Вашата компания да бъде в пълно съответствие с нормативната рамка.

През 2020 година Комисията по защита на личните данни предвижда одитиране върху прилагането на Регламента от компаниите в България. Нашият екип е на разположение заедно да изясним несъответствията и да изградим устойчива стратегия.

Нашето предложение:

 1. Извършване на GAP анализ от оторизиран специалист в областта на защита на личните данни. GAP анализът би включвал установяване на несъответствията и пропуските на компанията в настоящия момент, във връзка с внедряване на Регламента, както и предложения за оптимизация;
 2. Регулярно функциониране на оторизиран представител като Длъжностно лице по защита на данните във Вашата компания.

Свържете се с нас на +359888515552 или на office@primerno.bg за възможни дати за провеждане.