fbpx

Филипа Иванчева

Filipa

Филипа Иванчева е бизнес консултант в областите мениджмънт за организационно съвършенство, лидерство, управление на качеството (вкл. ISO 9001) и управление на продажбите.

 

За себе си казва: “Помагам на мениджърите да израстват в лидери и да оптимизират бизнес процесите в компаниите си, с което постигат развитието и дългосрочната им стабилност.”

Филипа има дългогодишен професионален опит в сферата на продажбите и на управление на качеството. Завършила е магистратура по „Администрация и Управление“ с професионална квалификация „Мениджър в областта на качеството и организационното съвършенство“ в Нов Български Университет, магистратура по „Химия“ в Софийски Университет „Св.Климент Охридски“, и е сертифициран вътрешен одитор по ISO 9001.