fbpx

Таня Башева

Таня Башева_1

Таня Башева има 20 годишен опит в областта на продажбите. Завършила е френска филология и има магистърска степен „Финансов мениджмънт“ от УНСС. 

Работила е в Български пощи ЕАД – началник направление EMS – Bulpost, където е участвала в създаването и внедряването и на двете услуги -EMS и Bulpost в България.
В ТНТ България е била Директор развитие на бизнеса и Търговски и маркетинг директор за България, след това и  Търговски и маркетинг директор и в Арамекс Интернешънъл Куриър.  
Преминала е обучения по продажби, управление на екипи, управление на кризи и др. в България и чужбина, както и курсове за интернет маркетинг. 
Отговаряла е за обучението на всеки новопостъпил служител в Търговския отдел, което включва търговски екип, маркетинг, отдел Обслужване на клиенти, както и за вътрешно фирмените обучения с цел повишаване квалификацията на служителите от търговското направление на компанията.
Таня е била и лектор към Учебния отдел на НСБС.