Предизвикателството да напишеш преразказ – онлайн интензивен курс по време на междусрочната ваканция

онлайн

По време на междусрочната ваканция организираме OНЛАЙН интензивен курс за седмокласници на тема ”Предизвикателството да напишеш преразказ

В нашия  дневен интензивен курс  “Предизвикателството да напишеш преразказ” ще наблегнем на втори модул от Външното оценяване за седмокласници, а именно трансформиращ преразказ с дидактическа задача.

Програма:

1 ден: Ще изясним и ще прилагаме основните изисквания за написването на отличен трансформиращ преразказ. Ще наблегнем на това какво глаголно време трябва да бъде използвано за различните типове трансформиращ преразказ, как да предаваме съдържанието в съответствие с граматичната, правописната, пунктуационната и лексикална норма, как графично да оформяме текста. Упражнение.

Времетраене: 10:00 – 12:00 часа

2-5 ден:

  • Вариант 1: Трансформиращ преразказ от името на неутрален разказвач. Кратки разяснения. Слушане на текста и писане на преразказ. Предаване.
  • Вариант 2: Трансформиращ преразказ от името на герой. Кратки разяснения. Слушане на текста и писане на преразказ. Предаване.

За 4 дни се правят два преразказа от името на неутрален разказвач и два преразказа от името на герой.

Времетраене: 10:00-11:00 часа

1 час почивка за учениците /проверка на преразказите/

Разискване на допуснатите грешки, обсъждане на работите с учениците. Насоки как да се справят по-добре и поправка.

Времетраене: 12:00 – 13:00 часа

Параметри на 5 дневния интезивен курс:

  • Начало: 01  февруари 2023 г. 
  • Край: 05 февруари 2023 г.
  • 1 ден от 10:00 до 12:00 часа.
  • Останалите 4 дни от 10:00 до 13:00 часа, с 1 час почивка за проверка на преразказите

 Хорариум:

  • 15 учебни часа
  • 3 учебни часа по 40 мин. всеки ден

Цена: 233 лева

РЕГИСТРАЦИЯ
Регистрацията е възможна чрез попълване на регистрационната форма.

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

или като се свържете с нас на +359888515552

След извършване на регистрацията ще получите e-mail съобщение на адреса, който сте попълнили, с допълнителна информация за курса и банкова сметка по която да преведете таксата.