7 клас: Предизвикателството да напишеш преразказ – 5 дневен интензивен курс

254528

По време на пролетната ваканция организираме присъствен интензивен курс за седмокласници!

Предизвикателството да напишеш преразказ – 5 дневен интензивен курс

В нашия  дневен интензивен курс  “Предизвикателството да напишеш преразказ” ще наблегнем на втори модул от Външното оценяване за седмокласници, а именно трансформиращ преразказ с дидактическа задача. В рамките на 5 дни ще напишем и обсъдим 5 преразказа. Ще изясним и ще прилагаме основните изисквания за написването на отличен трансформиращ преразказ. Ще наблегнем на това какво глаголно време трябва да бъде използвано за различните типове трансформиращ преразказ, как да предаваме съдържанието в съответствие с граматичната, правописната, пунктуационната и лексикална норма, как графично да оформяме текста.

Параметри на 5 дневния интезивен курс за гр. София:

  • Начало: 04 април 2022 г. 
  • Край: 08 април 2022 г.
  • Всеки ден от 15:00 до 17:00 часа.

 Хорариум:

  • 15 учебни часа
  • 3 учебни часа по 40 мин. всеки ден

Цена: 172 лева

Параметри на 5 дневния интезивен курс за гр. Пловдив:

  • Начало: 04 април 2022 г. 
  • Край: 08 април 2022 г.
  • Всеки ден от 10:00 до 12:00 часа.

 Хорариум:

  • 15 учебни часа
  • 3 учебни часа по 40 мин. всеки ден

Цена: 155 лева

РЕГИСТРАЦИЯ
Регистрацията е възможна чрез попълване на регистрационната форма.

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА ЗА СОФИЯ

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА ЗА ПЛОВДИВ

или като се свържете с нас на +359888515552 – за София и +359899994329 – за Пловдив

След извършване на регистрацията ще получите e-mail съобщение на адреса, който сте попълнили, с допълнителна информация за курса и банкова сметка по която да преведете таксата.