fbpx

Михаела Шанова

доктор по философия

доктор по философия

Михаела Шанова е доктор по философия. Научните й интереси  обхващат областите от история на философия, философски и психологически проблеми на комуникацията, психология на личността и общуването. Има издадена книга и няколко публикации, засягащи предимно психологически, педагогически и философски теми. Специализирала е  за обучител–консултант, специалност: „Организационно развитие и развитие на социални умения”.

За себе си тя казва: „Общуването е моята страст, възможността да се запознаваш с нови хора и да откриваш във всеки човек по нещо интересно и интригуващо. Обича да пътува и да търси нови хоризонти. Харесва предизвикателствата.