fbpx

Мартин Петров

Martin site

Мартин Петров е сертифициран коуч, мотивационен лектор и треньор по soft skills, с 10 години опит, повече от 2500 успешно реализирани обучения, семинари и коучинг сесии с над 7500 човека.

Опита си Мартин Петров, като коуч, лектор и треньор е придобил на 2 континента и

повече от 12 различни държави, като Англия, Дания, Белгия, Грузия, Армения, Словения и други, както в корпоративния, така и в сектори, като държавна администрация, НПО и Младежки.

Мартин е работил, като коуч и треньор с повече от 30 fortune 500 компании, 6 от които са Fortune 50 – Apple, Microsoft, IBM, Philips. AT&T, MetLife.
До момент е реализирал с успех 112 проекта с Европейски и друго финансиране в сферата на личностното развитие, онлайн обучения, младежки дейности, развитие на умения у служители на държавната администрация.