fbpx

Кристина Павлова

kristina_site

Кристина Павлова – сертифициран експерт по защита  на  личните  данни, практикуващ юрист и отговорник по защита на данните в дружество „Джи Пи Презастраховане“ ЕАД, част от „Дженерали Груп“ , член в Американската международна асоциация на професионалистите по защита на личните данни (IAPP)

 

Кристина Павлова е практикуващ юрист и отговорник по защита на данните в дружество „Джи Пи Презастраховане“ ЕАД, част от „Дженерали Груп“, със 6-годишен професионален опит в областта на правото. Г-жа Павлова активно участва в успешното изграждане и завършване на проекти в международна среда, част от своята практика в САЩ, Япония и Чили. От октомври 2019 година е сертифициран експерт и член на Американската международна асоциация на професионалистите по защита на личните данни (IAPP). Завършила е право в ЮЗУ „Неофит Рилски“ с отличие и специализира в областите защита на личните данни, застрахователно право, корпоративно право, търговско право, трудовото право. В качеството си на утвърден експерт, Кристина Павлова е лектор на обучения по въпросите на защитата на личните даннии в корпоративна среда и консултира и ръководи ангажименти по GDPR GAP анализ и прилагане на рамката за управление на лични данни в медицински центрове, еднолични дружества и застрахователни компании.