fbpx

Коучинг Умения за Начинаещи

Коучингът е един от най-ефективните методи за повишаване на представянето. Коучингът е похват, който подпомага осъзнати, мотивирани и целеустремени хора да постигат резултати. Коучингът като филосифия вярва, че всеки човек има ресурсите да постигне своята цел, стига тя да е позитивна и екологична. Чрез различни техники коучът успява да подпомогне човекът и той сам да достигне до правилното решение и действие за постигането му. В допълнение има техники, които подпомагат мотивацията и устойчивостта за дадената цел. Коучът използва ресурсите на клиента си за постигането на целите му. Това не е консултация, менторство или психотерапия, а по-скоро насочване и концентриране върху вътрешните ресурси на „клиента“ чрез задаване на отворени въпроси и използване на други техники.

Business-Coaching

 

„Опонентът в собствената ни глава е по-опасен от този отвъд мрежата”.


Всеки CEO е отдаден на компанията, която представлява. Той или тя припознавайки ценностите ѝ, е достатъчно мотивиран и устремен да постига цели – лични и професионални. Хората на тези позиции имат добра осъзнатост за себе си като личности и професионалисти. Това е най-добрата основа за работа с коуч. Всеки човек, който търси развитие, постигане на нови цели и разгръщането на потенциала си, може да го направи чрез напътствията на коуч. А защо е важно CEO-та да инвестират в разгръщането на потенциала си? Техният потенциал и развитие пряко се отразява на организацията като например „каскадния модел“ на промяната. Един CEO като пряката власт в организацията има директно въздействие върху мисията, визията на цялата структура, може да повлияе на корпоративната култура и на останалите хора в организацията.

С този тренинг ще научите:
▪ Основите на коучинг комуникация
▪ Как работи мозъка?
▪ Изграждане на силни коучинг отношения
▪ Логически нива на Робърт Дилтс
▪ Как се работи с интонацията?
▪ Умения за активно слушане
▪ Модели за приоритизиране
▪ Управление на времето

 

Coaching

Какви хора биха посетили това обучение:

Хората, които искат да развият своите коучинг умения и умения за ефективна комуникация на всяко ниво в бизнеса и личния живот. Този курс има за цел да даде на участниците ясен поглед и разбиране за динамиката, която се случва между хората, когато работят в група или двойка.
Треньор: Мартина Видолова (HR Manager & Business Coach)

Продължителност: 8 часа, 1 учебен ден от 9:30 до 17:30ч

Цената за присъствен курс е 175 лв. без ДДС

Продължителност за online тренинг: 2 дни по 3 часа

Цената за онлайн курс е 150 лв. без ДДС


Моля да потвърдите своето записване на +359888 51 55 52 или на e-mail: office@primerno.bg
След края на семинара, всички участници получават сертификат.