Корпоративни обучения

223200058

В много от случаите, високото текучество на служители се дължи на наемането на персонал без необходиите умения. Разчитаме хората да се научат в движение. Липсата на адекватно обучение и осигуряване на правилни работни инструменти, водят до периодично неизпълнение на целите и загуба на мотивация към работата. От друга страна, навременното обучение би дало на хората Ви набор от знания и умения, с които да бъдат успешни и да изградят правилни за професията нагласи, така че да се справят много по-добре и да се стремят към последващо развитие. Високото текучество е скъпо, губи ценно за организацията и мениджърите време и може да бъде избегнато още в самото начало чрез по-висока ангажираност.

Добрите професионалисти се изграждат постепенно с течение на времето. Процесът на развитие на компетенциите на хората изисква целенасочено дългосрочно обучение. Последното може да се реализира на практика, само когато това е неразделна част от стратегията за растеж на бизнеса.

Предлагаме Ви списък с част от нашите курсове и тренинги:

Conflict Management

How to boost creativity

Effective Communication

Effective E-mail Writing

Emotional Intelligence

Leadership Skills

Mentoring

Productivity Skills

Presentation Skills

Project management

Coaching skills for beginners

Risk management

Successful Business Communication

Interviewing Skills

Effective non-verbal communication

Important skills for successful sales