fbpx

Корпоративни обучения

 

Примерно ЕООД предлага практически, интерактивни тренинги и обучения с бизнес казуси и ролеви игри, водени от хора с опит в съответния бизнес.

Основната цел на нашите корпоративни обучения е да постигнете максимална ефективност.

Всяка обучителна програма се изготвя индивидуално на база предварителния анализ. Внимателно се подбират подходящи теоретични модели, доказани техники и се подготвят за представяне по адекватен начин. 

Лекторите на Примерно са с богат практически, организационен и житейски опит, те имат винаги прагматичен усет за реализъм и полезни решения и умеят да преподават разбираемо и убедително. 

Предлагаме гъвкави схеми на обучение, съобразени с работното време и специфичните изисквания на Вашата компания. Обучението може да бъде групово или индивидуално и да се провежда в зала, онлайн или във Вашия офис.

Добрите професионалисти се изграждат постепенно с течение на времето. Процесът на развитие на компетенциите на хората изисква целенасочено дългосрочно обучение. Последното може да се реализира на практика, само когато това е неразделна част от стратегията за растеж на бизнеса.

Предлагаме Ви списък с част от нашите курсове и тренинги:

 • Автентично лидерство. Умения за постигане на ангажираност и високо-ефективни екипи.
 • Управление на промяна, адаптивност, как да бъдем устойчиви в един променящ се свят.
 • Комуникация, управление на конфликти и даване на обратна връзка.
 • Холистичен поглед към бизнеса – мисия, ценности, доверие, автентичност, уникалност.
 • Лидерство от ново поколение – вдъхновение, бизнес с морал, репутация, бизнес с грижа за хората
 • Предимство в бизнеса. (Какво би ни отличило от нашите конкуренти или как да издигнем играта над това да се състезаваме на основа цена на продукт/услуга)
 • Справяне със стрес, постигане на по-висока ефективност и креативност. Приоритизиране.
 • Какво мотивира хората? Управление на потенциала и таланта. Как да насърчим креативността.
 • Как да останем фокусирани в свят, който се опитва да ни разсейва. Силата на фокуса и целенасочено инвестиране на усилия.
 • Кои са нашите хора? Или как да привличаме хора на основа общи визия и ценности.
 • Ключови умения за успешни продажби
 • Ефективна невербална комуникация. Как да разчитате езикът на тялото в човекът отсреща и как да овладеете своя.
 • Коучинг умения за начинаещи
 • Управление на проекти. Съвременни компетенции за управление на проекти.
 • Презентационни умения. Способности за изнасяне на въздействащи бизнес презентации.
 • Емоционална интелигентност и пластичност – как да бъдем емоционално здрави, свободни и успешни.
 • Менторство и развитие на таланти.
 • Управление на риска, като постоянно повтарящо се действие.

и други.

За да Ви предложим обучения, съобразени с Вашите потребности  и очаквания, моля да се свържете с нас на e-mail: office@primerno.bg или на телефон +359888515552.

Повече за нас можете да прочетете на страницата ни в LinkedIn https://www.linkedin.com/company/primerno-bg или на нашата FB страница https://www.facebook.com/primerno.bg