Интензивен курс: „Текстови задачи – стъпки за решаване” – за завършили 6 клас

текстови задачи

Интензивен курс: „Текстови задачи – стъпки за решаване”

В основата на повечето текстови задачи стоят уравненията от вида a.х + b = 0.

Ще започнем с тях, ще разгледаме правилата за решаване и ще упражним решаването на уравнения.

Текстовите задачи  са с практическо приложение и за тяхното решаване  прилагаме математическо моделиране, което означава, че учениците ще работят върху:

  • Анализ на  текста с думи, таблица, графика, диаграма  
  • Откриването на необходимата информация /четене с разбиране/
  • Създаване на модел
  • Намиране на решение

Параметри на 5 дневния интезивен курс за гр. София:

  • Начало: 29 август 2022 г. 
  • Край: 2 септември 2022 г.
  • Занятията ще се провеждат от 13:00 до 16:00 часа.

 Хорариум:

  • 20 учебни часа

Цена: 211 лева

Курсът ще се проведе при минимум 5 записали се.

РЕГИСТРАЦИЯ
Регистрацията е възможна чрез попълване на регистрационната форма.

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

или като се свържете с нас на +359888515552 – за София 

След извършване на регистрацията, в рамките на 24 часа в работен ден, ще получите e-mail съобщение на адреса, който сте попълнили, с допълнителна информация за курса и банкова сметка по която да преведете таксата.