fbpx

Група за личностно развитие

adults-

 

 

Групата е за хора, които искат да опознаят своя вътрешен свят. По време на работата, участниците ще могат да разберат повече за ефекта, който оказват по време на  общуването с другия; за начините, по които изграждат своите представи и реакции; за способността си да създават удовлетворителни отношения.

Работата в група предоставя уникалния шанс всеки да чуе от останалите и от водещия как е възприеман; как хората около него преживяват поведението му; какви чувства и мисли събужда у тях. В психологическото консултиране не съществува друг инструмент, който да позволи  събирането на толкова разнообразни мнения. Когато човек търси опора за промяна, става ценно разбирането за желанията, които го водят; за страховете, които го управляват; за сънищата, които го съпътстват; за непознатите страни на психичното.

Преди влизането в групата всеки участник ще има интервю с водещия.

Групата ще започне от 2 ноември 2022 г. и ще се провежда всяка сряда от 19.15 ч. до 20.45 ч. Повече информация можете да получите от водещия на електронен адрес: svetlana.p.blagoeva@gmail.com и  на телефон 0888 38 10 66, Светлана Благоева.

Светлана Благоева в продължение на 17 години работи психотерапевтично с възрастни, а в последните 14 години – и с деца и техните родители; има опит в работата с групи. Тя е групов аналитик, регистриран психотерапевт.