Интензивен курс: „Еднакви триъгълници” през пролетната ваканция. – 7 клас

Защо са толкова важни признаците за еднаквост на триъгълници? Какви са признаците за еднаквост на триъгълници? Можем ли да сме сигурни, че двата триъгълника не са еднакви?