Интензивен курс: „Еднакви триъгълници” през пролетната ваканция. – 7 клас

Еднакви триъгълници

Ще разгледаме:

 • Еднакви триъгълници
 • Равнобедрен и равностранен триъгълник
 • Симетрала на отсечка
 • Правоъгълен триъгълник с ъгъл 30º
 • Медиана към хипотенузата в правоъгълен триъгълник
 • Ъглополовяща на ъгъл
 • Височина, медиана и ъглополовяща към основата на равнобедрен триъгълник

Параметри на 4 дневния интензивен курс за гр. София:

 • Начало: 10 април 2023 г. 
 • Край: 13 април 2023 г.
 • 1 група от 9:00 до 12:30 часа.

 Хорариум:

 • 20 учебни часа

Цена: 322 лева

Курсът ще се проведе при минимум 5 записали се.

РЕГИСТРАЦИЯ
Регистрацията е възможна чрез попълване на регистрационната форма.

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА СОФИЯ

или като се свържете с нас на +359888515552 – за София и +359899994329  – за гр. Пловдив

След извършване на регистрацията, в рамките на 24 часа в работен ден, ще получите e-mail съобщение на адреса, който сте попълнили, с допълнителна информация за курса и банкова сметка по която да преведете таксата.