Интензивен курс: „Геометрични тела и формули” – 6 клас

Интензивен курс: „Геометрични тела и формули” през пролетната ваканция.

По време на курса учениците ще разгледат:

  • Питагорова теорема
  • Декартова координатна система
  • Приложение на пропорции в геометрията
  • Окръжност и кръг
  • Многоъгълник
  • Основи на стереометрията (ръбести и валчести тела)

Ще се обърне внимание на правилното прилагане на формулите, начинът на записване на задачите, пространственото ориентиране и изготвянето на чертежи.

Параметри на 4 дневния интезивен курс за гр. София:

  • Начало: 10 април 2023 г. 
  • Край: 13 април 2023 г.
  • Занятията ще се провеждат от 9:30 до 12:30 часа.

 Хорариум:

  • 18 учебни часа

Цена: 311 лева

Курсът ще се проведе при минимум 5 записали се.

РЕГИСТРАЦИЯ
Регистрацията е възможна чрез попълване на регистрационната форма.

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

или като се свържете с нас на +359888515552 – за София 

След извършване на регистрацията, в рамките на 24 часа в работен ден, ще получите e-mail съобщение на адреса, който сте попълнили, с допълнителна информация за курса и банкова сметка по която да преведете таксата.